Estatut d'Autonomia de Catalunya • Altres llengües