Estil cortesà de la pintura gòtica • Altres llengües