Ferrocarrils de via estreta del Harz • Altres llengües