Front d'Alliberament Nacional (Grècia) • Altres llengües