Funció de densitat de probabilitat • Altres llengües