Gramàtica del català contemporani • Altres llengües