Gran Premi de la Indústria i l'Artesanat de Larciano 2019 • Altres llengües