I Congrés Internacional de la Llengua Catalana • Altres llengües