Jaciment arqueològic de l'Alt de Benimaquia • Altres llengües