Llengua de signes aràbiga llevantina • Altres llengües