Llista d'integrals d'inverses de funcions trigonomètriques • Altres llengües