Luci Escriboni Libó (sogre de Sext Pompeu) • Altres llengües