Marc Cocceu Nerva (cònsol 36 aC) • Altres llengües