Metabolisme àcid de les crassulàcies • Altres llengües