Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat • Altres llengües