Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria • Altres llengües