Modulació d'amplitud en quadratura • Altres llengües