Moviment Nacional per l'Estabilitat i el Progrés • Altres llengües