Moviment d'Esquerra Nacionalista • Altres llengües