Moviment per la Dignitat i la Ciutadania • Altres llengües