Museu d'Història dels Jueus (Girona) • Altres llengües