Número de compte bancari internacional • Altres llengües