Nafi ibn al-Àzraq al-Hanafí al-Handhalí • Altres llengües