Orde de la Bandera Roja del Treball • Altres llengües