Organització Contrasubversiva Nacional • Altres llengües