Organització territorial del poder • Altres llengües