Partit Liberal Democràtic d'Alemanya • Altres llengües