Partit Socialista Unificat d'Alemanya • Altres llengües