Partit Socialista dels Treballadors • Altres llengües