Partit Socialista dels Treballadors (Luxemburg) • Altres llengües