Partit dels Socialdemòcrates Búlgars • Altres llengües