Partit dels Socialistes de Galícia • Altres llengües