Pla territorial general de Catalunya • Altres llengües