Premi dels problemes del mil·lenni • Altres llengües