President del Tribunal Suprem d'Espanya • Altres llengües