Primitives de funcions trigonomètriques • Altres llengües