Programació orientada a objectes • Altres llengües