Protocol invers de resolució d'adreces • Altres llengües