Províncies Unides del Riu de la Plata • Altres llengües