Publi Corneli Escipió (mestre de la cavalleria 396 aC) • Altres llengües