Publi Corneli Escipió Africà Major • Altres llengües