Publi Corneli Escipió Nasica (cònsol 111 aC) • Altres llengües