Quint Cassi Longí (cònsol 164 aC) • Altres llengües