Quint Fabi Vibulà (cònsol 485 aC) • Altres llengües