Regiment de Reials Guàrdies Catalanes • Altres llengües