Regne Reunificat d'Àrnor i Góndor • Altres llengües