República Federal Soviètica de Transcaucàsia • Altres llengües