Ressonància paramagnètica electrònica • Altres llengües