Restricció voluntària d'exportacions • Altres llengües