Servei general de paquets per ràdio • Altres llengües